• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Indywidualnie wykonywane drzwi a także okna drewniane w Lublinie

Regulacja prawna zmienia się niemal cały czas – dziś wiemy, jak to wygląda, a w jaki sposób sprawy oraz spory ustawodawcze wyglądały uprzednio? Niegdyś proces wprowadzał się skargą powoda oznaczaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na sprawę do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Formy uprzywilejowane zezwalały na pozwy z pieczęcią lub też pierścieniem władcy, pozew utrwalony na piśmie opatrzony pieczęcią książęcą, który w XV stał się obligatoryjny. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu oraz dopełniając wpisu do ksiąg grodzkich. Proces zamykało powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok pierwotnie był jedynie ustny, w XIII w. na koszt strony i jej żądanie wydawano go w odmianie pisemnej weryfikując go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom internetowym wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dziś wygląda to inaczej, co potwierdza ANCHOR. Formami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał przegrywającego do trwałego milczenia lub też zakład w wskazanej sumie ustanowiony przez monarchę za ponowne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje dalej.

1. Portfolio

Categories: Nieruchomości

Comments are closed.