• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Materiały przewodzące prąd
Są to sprzęty jakimi można opracowywać materiały przewodzące prąd elektryczny. Tutaj elektrodrążenie, prasmet funkcjonują na tak zwanej zasadzie elektrodrążenia jak sama nazwa podkreśla. Jest to technologia polegająca na drążeniu elektroerozyjnym. Kwalifikowana jest do obróbek ubytkowych tak samo jak w przypadku obróbki skrawaniem. Bazuje ona na ścinaniu drobnych części w wyniku czego powstają tak nazywane wióry. Elektrodrążenie jest to proces wywołania niszczenia materiału przez wyładowania elektryczne. Bazowym narzędziem do takiego procesu są elektrody. Jest to szczegół urządzeń elektrycznych przewodzący prąd. Elektrody występują też w urządzeniach takich jak np. akumulatory elektryczne, elektrolizery, piece łukowe lub również lampy elektronowe. Do w większości wypadków spotykanych metod obróbki elektroerozyjnej kategoryzowane są obróbki impulsowe i elektroiskrowe. Sprzeczności między nimi polegają głównie na innym przebiegiem wyładowań elektrycznych. Koronną zaletą takiej obróbki jest możliwość przeróbki niemal że każdego towaru przewodzącego prąd.

Categories: Biznes

Comments are closed.