• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wpływ zmian demograficznych na gospodarkę.

Niemało osób znakomicie wie co to są środki masowego przekazu. Jednak czego tak rzeczywiście dostarczają nam media? Czy wiadomości oraz zdarzenia są zawsze przedstawiane sumiennie a informacje sprawdzone. Skąd możemy wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są różnorodnego typu środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu publiczne oraz środki masowego przekazu komercyjne. Media komercyjne utrzymują się zwykle z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne na ogół oraz utrzymują się w głównej mierze z abonamentu, ale również z reklam. Środki masowego przekazu dzielimy także na prasę, radio i telewizję a również witryny rodzaju ANCHOR. Media dzielimy również na pionierskie media i stare środki masowego przekazu. Nie każdy również zastanawiał się jaką rolę pełnią środki masowego przekazu? I jak na nas oddziałują. Często to na podstawie mediów oraz informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie i na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, tworzymy swój światopogląd. Środki masowego przekazu mają gigantyczny wpływ na nas, odbiorców. I niejednokrotnie to wykorzystują. Zatem kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o środki masowego przekazu.

1. Więcej informacji

2. Tutaj

Ekonomiczne aspekty emigracji i imigracji.

Categories: Biznes

Comments are closed.